Υπολογισμός τοξικής αμμωνίας σε ένα ενυδρείο

Υπάρχουν φορές, αν και σπάνια, που κάτι πάει στραβά στη βιολογική φίλτρανση του ενυδρείου μας και ανεβαίνουν τα επίπεδα αμμωνίας σ’ αυτό. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μακροχρόνια διακοπή ρεύματος της ΔΕΗ (πάνω από 6 ώρες), είτε σε πρόβλημα του εξοπλισμού μας λόγω βλάβης (π.χ. σε φίλτρο κ.α.), είτε σε μεγάλη ιχθυοφόρτιση και διάφοροι άλλοι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Πόσο τοξική όμως είναι η αμμωνία που μετράμε στο ενυδρείο μας; H ποσότητα τοξικής αμμωνίας δεν οφείλεται μόνο στην ύπαρξη αμμωνίας, αλλά και σε άλλους δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες: το pH του νερού και τη θερμοκρασία. Τη μεγαλύτερη ευθύνη για την ύπαρξη τοξικής αμμωνίας την έχει η τιμή του pH, ενώ αρκετά λιγότερο οφείλεται η θερμοκρασία.

Παρακάτω μπορείτε να βάλετε τις τιμές της αμμωνίας που μετράτε στο ενυδρείο σας, την τιμή του pH και τη θερμοκρασία, και να σας υπολογίσει την ποσότητα τοξικής αμμωνίας που υπάρχει στο ενυδρείο σε ppm (mg/lt).
Να σημειωθεί ότι δεν πρέπει να διατηρούμε ένα ενυδρείο στο οποίο υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί κάτω από μετρήσιμα επίπεδα αμμωνίας, ακόμα κι αν αυτά είναι ελάχιστα ή έως καθόλου τοξικά.

Τιμές τοξικής αμμωνίας έως 0.0099 ppm θεωρούνται ακίνδυνες για τα ψάρια
Τιμές μεταξύ 0.010-0.200 ppm προκαλούν φθορές στα ψάρια σε μακροχρόνια έκθεση
Τιμές μεγαλύτερες από 0.200 ppm είναι έντονα τοξικές και μπορεί να προκαλέσουν θάνατο των ζωντανών οργανισμών.

Τιμή μετρίσημης αμμωνίας σε ppm
Τιμή pH
Τιμή θερμοκρασίας σε oC
Τιμή τοξικής αμμωνίας σε ppm
Αν σας άρεσε, μοιραστείτε το!

Leave a Reply