Θερμοκρασία φυσικού περιβάλλοντος άγριων Δίσκων

Copyright © Nidal Rezeq

Οι παρακάτω μετρήσεις έχουν γίνει από τον Heiko Bleher και αποτελούν στοιχεία μελέτης και συλλογής δεδομένων από τις εξερευνήσεις του τα τελευταία 40-50 χρόνια της ζωής του. Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε περιοχής που είναι το φυσικό περιβάλλον των δίσκων και σε βάθη από 1.5-2.5m όπου και ζουν. Οι φυσικές παράμετροι του νερού είναι ένας βασικός παράγοντας που διαχωρίζει το φυσικό περιβάλλον των τριών ειδών Δίσκων και διαταράσσεται μόνο κατά τη διάρκεια των πλημμύρων.

Η πηγή των πληροφοριών αυτών είναι από το βιβλίο του Bleher’s Discus vol.1 by Heiko Bleher

min oC
average oC
max oC
Symphysodon discus
a.k.a. Heckel Discus
25.0
28.6
31.7
Symphysodon aequifasciatus
a.k.a. Green Discus
24.6
28.2 (μετά το 1997)*
27.4 (έως και το 1996)*
31.0
Symphysodon haraldi
a.k.a. Blue ή Brown Discus
23.5
28.8
32.4
*Η μέση τιμή είναι μετά το έτος 1997. Πριν το έτος 1996 η μέση τιμή ήταν 27.4 oC.

Βιβλιογραφία
– Bleher’s Discus vol.1 by Heiko Bleher

Αν σας άρεσε, μοιραστείτε το!

Leave a Reply