Αντίστροφη όσμωση

Το όλο σύστημα είναι αυτό που φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία.

Ο εξοπλισμός της αντίστροφης όσμωσης αποτελείται από 4 βασικά στοιχεία, γι’ αυτό και λέγεται “αντίστροφη όσμωση 4 σταδίων”. Ας εξηγήσουμε όμως τα μέρη από τα οποία αποτελείται.

  • Προφίλτρο διαπερατότητας 5μm
  • Προφίλτρο άνθρακα από καρύδα
  • Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50 gal/ημέρα
  • Φίλτρο αποϊονισμού του νερού
  • Βάνα καθαρισμού μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης
  • Μανόμετρο πίεσης του δικτύου ύδρευσης

Προφίλτρο διαπερατότητας 5μm

Εδώ βλέπετε το πρώτο στάδιο φίλτρανσης και το οποίο αποτελείται από ένα φίλτρο διαπερατότητας 5μm. Λέγεται προφίλτρο, γιατί φιλτράρει το νερό πριν αυτό περάσει από τη μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης. Από το νερό που περνάει μέσα από αυτό το προφίλτρο, παρακρατώνται όλα τα σωματίδια τα οποία υπάρχουν στο νερό και τα οποία έχουν μέγεθος μεγαλύτερα από 5 μικρόμετρα. Είναι από τα βασικότερα συστατικά ενός εξοπλισμού αντίστροφης όσμωσης, μια και όσο μικρότερα σωματίδια πάνε στη μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης, τόσο λιγότερο καταπονείται αυτή. Σε ακριβότερα συστήματα μπορεί να συναντήσουμε και αντίστοιχα προφίλτρα της τάξης του 1 μm. Στη συγκεκριμένη συσκευή το προφίλτρο διαπερατότητας πρέπει να αλλάζεται κάθε 6 μήνες χρήσης ή κάθε 3500 γαλόνια καθαρού νερού (όποιο έρθει πρώτο), προκειμένου να εξασφαλίσουμε καλή λειτουργία της κύριας μεμβράνης.

Προφίλτρο άνθρακα από καρύδα

Το δεύτερο στάδιο του συστήματός μου είναι ένα φίλτρο άνθρακα από καρύδα, που φιλτράρει το νερό πριν αυτό περάσει από τη μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης. Αυτό παρακρατεί το χλώριο/χλωρίνη που υπάρχει στο νερό, μιας και η βασική μεμβράνη είναι πολύ ευαίσθητη στο χλώριο/χλωρίνη. Ακόμη και μικρή ποσότητα χλωρίου/χλωρίνης αν περάσει από την βασική μεμβράνη, μπορεί να την καταστήσει άχρηστη. Στη συγκεκριμένη συσκευή το προφίλτρο άνθρακα πρέπει να αλλάζεται κάθε 6 μήνες χρήσης ή κάθε 3500 γαλόνια καθαρού νερού (όποιο έρθει πρώτο), προκειμένου να εξασφαλίσουμε καλή λειτουργία της κύριας μεμβράνης.

Μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης 50 gal/ημέρα

Πρόκειται για το ουσιαστικότερο “φίλτρο” στο σύστημα αντίστροφης όσμωσης, μιας και αυτό είναι που αποδίδει την καθαρότητα στο νερό. Η συγκεκριμένη δίνει 50 gal/ημέρα ή περίπου 189 λίτρα/ημέρα. Η ποσότητα νερού που παρέχει η μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η καθαρότητα του νερού και η θερμοκρασία. Η τιμή των 50 gal/ημέρα είναι ενδεικτική τιμή για θερμοκρασία νερού 25oC. Όσο πιο κρύο είναι το νερό που περνάει από την μεμβράνη τόσο μειώνεται και η απόδωσή της. Ακόμα, δεν πρέπει να περάσει και νερό πάνω από 45oC γιατί τότε καταστρέφεται η μεμβράνη. Επίσης, στην απόδωση της μεμβράνης ρόλο παίζει και η πίεση που υπάρχει στο νερό του δικτύου ύδρευσης. Για να λειτουργήσει ικανοποιητικά πρέπει η πίεση να είναι τουλάχιστον 40 PSI.

Φίλτρο απιονισμού του νερού

Χρησιμοποιείται προκειμένου να αφαιρέσουμε από το νερό όλα τα εναπομίναντα ιόντα (δηλαδή να το απιονίσουμε). Από την δουλειά που κάνει βγαίνει και το όνομά του (deionisation). Τη διάρκεια λειτουργίας του μπορούμε να τη μετρήσουμε με οποιοδήποτε όργανο μετράει TDS (Total Dissolved Solids ή Συνολική Διάλυση Στερεών). Με τη χρήση του φίλτρου αυτού, το νερό που βγαίνει από το σύστημα αντίστροφης όσμωσης έχει πλέον καθαρότητα ~99%, ενώ αν δεν υπήρχε θα είχαμε καθαρότητα της τάξης του ~95%. Είναι, πιστεύω, ένα αρκετά απαραίτητο φίλτρο σε μία συσκευή αντίστροφης όσμωσης, αφού κάνει το καθαρό νερό, ακόμα καθαρότερο!

Βάνα καθαρισμού μεμβράνης αντίστροφης όσμωσης

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της μεμβράνης. Είναι ένας διακόπτης όπου ουσιαστικά αλλάζει την ροή του νερού που περνάει από τη βασική μεμβράνη ώστε να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να ξεπλυθεί η μεμβράνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της. Είναι ένα σύστημα όπου όλα τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης της εταιρείας RO-MAN έχουν, γεγονός που δείχνει την σωστή σχεδίαση των προϊόντων της εταιρείας.

Μανόμετρο πίεσης του δικτύου ύδρευσης

Η ύπαρξή του διευκολύνει το χρήστη ώστε να δει την πίεση κάτω από την οποία λειτουργεί το σύστημα της αντίστροφης όσμωσης. Είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε την πίεση του συστήματος, μια και μικρή πίεση, θα μας παράγει καθαρό νερό σε πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ αντίθετα μεγάλη πίεση μπορεί να προκαλέσει διαρροές από τις τσιμούχες που φροντίζουν τη στεγανότητα του συστήματος. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, ότι μικρή πίεση, μας δίνει και υψηλότερες τιμές TDS. π.χ. αν για πίεση 40 PSI έχουμε τιμή για TDS 15, σε πίεση 65 PSI η τιμή αυτή μπορεί να μεταβληθεί στην τιμή 5. Άρα υψηλότερη πίεση (εντός βέβαια επιτρεπτών ορίων) μας δίνει και πιο καθαρό νερό.

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα χαρακτηριστικά της μεμβράνης σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Καθαρό μήκος25 εκ
Μήκος με ακροφύσια29.5 εκ
Πάχος4.6 εκ
Μέγιστη ανοχή σε πίεση125 PSI
Mέγιστη θερμοκρασία νερού45oC
Ανεκτικότητα σε χλώριο/χλωρίνηΚαθόλου
Εύρος τιμής pH νερού που περνάει2-11
Ελάχιστη ροή άλμης ώστε να επιτραπεί ροή (σχέση)4:1

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται ο συντελεστής διόρθωσης ροής ανάλογα με την θερμοκρασία, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

oC
Συντελεστής
διόρθωσης
5
2.58
6
2.38
7
2.22
8
2.11
9
2.00
10
1.89
11
1.78
12
1.68
13
1.61
14
1.54
15
1.47
16
1.39
17
1.34
18
1.29
19
1.24
20
1.19
21
1.15
22
1.11
23
1.09
24
1.04
25
1.00
26
0.99
27
0.94
28
0.91
29
0.88
30
0.85

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται οι ενδεικτικές τιμές των χαρακτηριστικών παρακράτησης της βασικής μεμβράνης του συστήματος, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Ιόντα
% απόρριψη
Ασβέστιο
93-99
Νάτριο
92-98
Μαγνήσιο
93-98
Κάλιο
92-96
Μαγγάνιο
96-98
Σίδηρος
96-98
Αλουμίνιο
96-98
Χαλκός
96-99
Νικέλιο
96-99
Κάδμιο
93-97
Άργυρος
93-96
Ψευδάργυρος
96-98
Υδράργυρος
94-97
Σκληρότητα Ca & Mg
93-97
Ραδιενέργεια
93-97
Χλώριο
92-98
Ιόντα
92-98
Βρομίδιο
90-95
Φωσφωρικά άλατα
95-98
Κυανίδιο
90-97
Θείο
96-99
Θειώδη άλατα
96-98
Άλατα πυριτικού οξέως
92-95
Χαλαζίας
90-98
Νιτρικά ιόντα
90-95
Βάριο
50-70
Άλατα βορικού οξέως
30-50
Φθόριο
92-95
Polyphosphate
96-98
Orthophosphate
96-98
Χρωμικά άλατα
85-95
Βακτήρια
99+
Μόλυβδος
95-98
Αρσενικό
50-90

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής, μπορείτε να δείτε στη σελίδα μου περί “Αντίστροφης Όσμωσης

Αν σας άρεσε, μοιραστείτε το!

Leave a Reply