Ανίχνευση αμμωνίας - Τι πρέπει να κάνω;

Η αμμωνία είναι η πιο τοξική μόλυνση που μπορεί να μολύνει το νερό του ενυδρείου σας. Γι’ αυτό καλό θα είναι να ξέρουμε πως να την αντιμετωπίσουμε άμεσα σε περίπτωση που δούμε ανεβασμένες τιμές στο νερό του ενυδρείου μας.

Αρχικά θα πρέπει να έχουμε ένα τεστ pH και ένα τεστ νιτρωδών. Παίρνουμε μετρήσεις αμμωνίας, νιτρωδών, pH και θερμοκρασίας. Πολύ συχνά όταν έχουμε προβλήματα με ανεβασμένες τιμές αμμωνίας έχουμε και αύξηση των νιτρωδών στο ενυδρείο μας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεγάλη ιχθυοφόρτιση, σε ανεπάρκεια του βιολογικού μας υλικού, σε παραπάνω τάισμα ή ακόμα και σε βλάβη/κακή λειτουργία του βιολογικού φίλτρου μας.

Η τοξικότητα της αμμωνίας δεν ισούται με την διαλυμένη αμμωνία που μετράει ένα τεστ, αλλά έχει να κάνει με παραμέτρους όπως το pH και η θερμοκρασία. Όσο υψηλότερες η τιμή του pH και της θερμοκρασίας, τόσο υψηλότερη είναι και η τοξικότητα της αμμωνίας. Για να βρούμε πόσο τοξική είναι η αμμωνία που μετράμε αρκεί να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα πολλά calculators τοξικής αμμωνίας που υπάρχουν στο internet αλλά και στη σελίδα μου “Υπολογισμός τοξικής αμμωνίας σε ένα ενυδρείο“.

Αφού μετρήσουμε και βρούμε την τοξικότητα, ανοίγουμε στο μέγιστο τυχόν αεραντλίες που έχουμε στο ενυδρείο ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη οξυγόνωση του νερού. Αυτό πρέπει να γίνει γιατί η τοξική αμμωνία επηρεάζει τα βράγχια των ψαριών με αποτέλεσμα να παράγεται περισσότερη βλέννα (mucus) και να περιορίζει την επιφάνεια ανταλλαγής αερίων και οξυγόνου στα βράγχια των ψαριών. Αυτό προκαλεί ασφυξία στα ψάρια και γι’ αυτό θα παρατηρήσουμε πως ανεβαίνουν στην επιφάνεια για λήψη οξυγόνου ή κάθονται νωχελικά στον πυθμένα του ενυδρείου όταν ασφυκτιούν. Αν δεν έχουμε αεραντλία αρκεί να στρέψουμε την έξοδο των φίλτρων μας ώστε να αναταράσσεται η επιφάνεια του νερού του ενυδρείου.

Στη συνέχεια κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή νερού της τάξης του 50-70% αφού προετοιμάσουμε γρήγορα τις συνθήκες του νερού της αλλαγής μας ώστε να μην έχει χλώριο, να είναι της ίδιας περίπου θερμοκρασίας και να έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά με το νερού του ενυδρείου μας. Με αυτόν τον τρόπο η ποσότητα της διαλυμένης αμμωνίας στο νερό του ενυδρείου μας μετά την αλλαγή νερού πέφτει περίπου στο 50-70% και τα ψάρια μας δεν κινδυνεύουν άμεσα. Μετά την αλλαγή νερού καλό είναι να προσθέσουμε κάποιο σκεύασμα βακτηρίων ώστε να ενισχύσουμε τις αποικίες στο φίλτρο μας.

Σαν έσχατη λύση και μόνο σε περιπτώσεις όπου η τιμή της τοξικής αμμωνίας παραμένει σε υψηλά επίπεδα ακόμα και μετά τα παραπάνω βήματα, προσθέτουμε χημικά σκευάσματα καταπολέμησης ή αδρανοποίησης της τοξικής αμμωνίας είτε με τη μορφή υλικών στο φίλτρο μας, είτε με τη μορφή υγρού σκευάσματος.

Αφού κάνουμε τα παραπάνω πρέπει να βρούμε και να καταπολεμήσουμε την πηγή του προβλήματος. Πιθανοί λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της αμμωνίας είναι γενικά ό,τι μπορεί να σκοτώσει τη βιολογία του φίλτρου μας, όπως για παράδειγμα βλάβη του φίλτρου μας, χρήση φαρμάκων για κάποιες θεραπείες από ασθένειες, μεγάλη ιχθυοφόρτιση, υπερβολικό τάισμα, υπερβολικό καθάρισμα ή καθάρισμα με νερό βρύσης που περιέχει χλώριο του βιολογικού υλικού και μη καθαρισμός του ενυδρείου από σάπια φύλλα και χαλασμένα φυτά. Πληροφορίες για τυχόν πηγές αύξησης της αμμωνίας, νιτρωδών και νιτρικών μπορείτε να δείτε στη σελίδα μου “Αμμωνία-Νιτρώδη-Νιτρικά“.

Τέλος, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε μέχρι να επανέλθει το νερό του ενυδρείου μας σε φυσιολογικές τιμές είναι συχνοί έλεγχοι αμμωνίας και νιτρωδών και μικρές αλλά συχνές αλλαγές νερού της τάξης του 20-30%.

Συνοψίζοντας επιγραμματικά τα παραπάνω βήματα:

  • Μέτρηση αμμωνίας, νιτρωδών, pH και θερμοκρασίας
  • Υπολογισμός τοξικής αμμωνίας (calculator)
  • Αλλαγή νερού και προσθήκη σκευάσματος βακτηριδίων
  • Προσθήκη χημικών για αδρανοποίηση ή μείωση της τοξικής αμμωνίας
  • Βρίσκουμε και καταπολεμούμε την πηγή του προβλήματος
  • Συχνός έλεγχος τιμών νερού και μικρές αλλά συχνές αλλαγές μέχρι να επανέλθουμε σε φυσιολογικά επίπεδα
Αν σας άρεσε, μοιραστείτε το!

Leave a Reply