Πίνακας ιχνοστοιχείων των φυτών και η λειτουργία τους

Πίνακας Στοιχείων που χρειάζονται τα φυτά και η λειτουργία τους

Στοιχείο

Μορφή που συναντάται

Βασική λειτουργία στα φυτά

Β (Βόριο)

BO33-

Λειτουργίες κυτταρικής μεμβράνης, φυσιολογική ανάπτυξη ριζών και ανθοφόρηση

C (Άνθρακας)

CO2, HCO3-

Δομικό συστατικό όλων των οργανικών ενώσεων

Ca (Ασβέστιο)

Ca2+

Ενεργοποιητής ενζύμων, ενδοκυτταρικός "δευτερογενής αγγελιοφόρος", βασικό για τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης και τη δομή του κυτταρικού τοιχώματος

Cl (Χλώριο)

Cl-

Όσμωση, ισορρόπηση φορτίων, φωτόλυση του νερού

Cu (Χαλκός)

Cu2+

Συστατικό ενζύμων για τη μεταφορά ηλεκτρονίων και αντιδράσεων οξειδοαναγωγής
Fe (Σίδηρος)

Fe2+, Fe3+

Συστατικό ενζύμων για τη μεταφορά ηλεκτρονίων και αντιδράσεων οξειδοαναγωγής
H (Υδρογόνο)

H2O

Δομικό συστατικό όλων των οργανικών ενώσεων
Κ (Κάλιο)

K+

Ενεργοποιητής ενζύμων, ισορρόπηση φορτίων
Mg (Μαγνήσιο)

Mg2+

Ενεργοποιητής ενζύμων και συστατικό κλειδί για τη χλωροφύλλη
Mn (Μαγγάνιο)

Mn2+

Ενεργοποιητής ενζύμων, βασικό για τη φωτόλυση του νερού
Mo (Μολυβδένιο)

MoO42-

Συστατικόαναγωγής των νιτρικών, δηλ. το απαραίτητο ένζυμο για τη χημική αναγωγή των νιτρικών
N (Άζωτο)

NH3, NH4+, NO2-, NO3-

Συστατικό των πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων κ.α.
Ni (Νικέλιο)

Ni2+

Βασικό συστατικό του ενζύμου ουρεάση
Ο (Οξυγόνο)

CO2, H2O

Δομικό συστατικό όλων των οργανικών ενώσεων
P (Φώσφορος)

PO4-

Συστατικό των ATP (adenosine triphosphate), NADP (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), νουκλεϊκών οξέων και μεμβράνων φωσφολιπιδίων
S (Θείο)

SO42-

Συστατικό πρωτεϊνών
Zn (Ψευδάργυρος)

Zn2+

Συστατικό 60 ενζύμων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ιχνοστοιχεία που χρειάζονται τα φυτά και τη λειτουργία τους
μπορείτε να δείτε στη σελίδα Θρεπτικά στοιχεία και λιπάσματα.

Αν σας άρεσε, μοιραστείτε το!

Leave a Reply