Πίνακας διαλυτότητας ενώσεων στο νερό

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να συνδυάσετε τα στοιχειά που θα απαρτίζουν την ένωση που έχετε και να δείτε αν η ένωση αυτή είναι διαλυτή στο νερό.

  • Οι ενώσεις με την ένδειξη “soluble” σημαίνει πως είναι εύκολα διαλυτές στο νερό
  • Οι ενώσεις με την ένδειξη “slightly soluble” σημαίνει πως μπορεί να διαλυθεί μόνο πολύ μικρή ποσότητά τους στο νερό
  • Οι ενώσεις με την ένδειξη “insoluble” σημαίνει πως είναι αδιάλυτες στο νερό
  • Οι ενώσεις που δεν γράφουν κάτι σημαίνει πως δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν
Για παράδειγμα έστω ότι θέλουμε να αυξήσουμε την πυκνότητα του ασβεστίου (Ca) στο νερό του ενυδρείου μας. Αν χρησιμοποιήσουμε χλωριούχο ασβέστιο (CaCl2) παρατηρούμε πως είναι εύκολα διαλυτό, ενώ αν επιλέγαμε να προσθέσουμε θειικό ασβέστιο (CaSO4) τότε θα μπορούσαμε να διαλύσουμε πολύ μικρή ποσότητά του στο νερό. Γι’ αυτό το λόγο κι επιλέγουμε το χλωριούχο ασβέστιο αντί του θειικού.
Αν σας άρεσε, μοιραστείτε το!

Leave a Reply