Τεστ ποιότητας νερού Cu (χαλκός)

Sera Cu test

Περιλαμβάνει

 1. Ένα μπουκαλάκι 15ml με τον αριθμό 1
 2. Ένα μπουκαλάκι 15ml με τον αριθμό 2
 3. Ένα χρωματικό διάγραμμα

Διαβαθμίσεις mg/lt

10+0 ml: 0.0, 0.1, 0.3, 0.6, 1.0
5+5 ml: 0.0, 0.2, 0.6, 1.2, 2.0

Οδηγίες χρήσης

 1. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 2. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 10ml νερού από το ενυδρείο.
 3. Ρίχνουμε 7 σταγόνες από το μπουκαλάκι 1 στο δοκιμαστικό σωλήνα.
 4. Ρίχνουμε 7 σταγόνες από το μπουκαλάκι 2 στο δοκιμαστικό σωλήνα.
 5. Κουμπώνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με το καπάκι του και αναταράσσουμε ελαφρώς ώστε να διαλυθούν οι σταγόνες.
 6. Περιμένουμε 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα στην κλίμακα 10ml+0ml.
 7. Αν το χρώμα είναι βαθύ μπλε και για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρησή μας, αδειάζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα, τον ξεπλένουμε και τον γεμίζουμε με 5ml νερού από το ενυδρείο και 5ml απεσταγμένο νερό.
 8. Ακολουθούμε πάλι τα βήματα 3-5.
 9. Περιμένουμε 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα στην κλίμακα 5ml+5ml.
Σημειώσεις
0.0 mg/lt
Φυσιολογικά όρια για ψάρια, σαλιγκάρια και ασπόνδυλα.
0.3 mg/lt
Κατά την περίοδο θεραπείας ή φαρμάκων καταπολέμισης φυκών, υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε την ποσότητα αυτή του χαλκού στο νερό του ενυδρείου μας. Όταν η θεραπεία τελειώσει, πρέπει να κάνουμε μερική αλλαγή νερού (το οποίο να μην περιέχει χαλκό).
Μεγάλη διάρκεια της τιμής αυτής του χαλκού στο ενυδρείο μπορεί να είναι επιβλαβής για τα ψάρια.
0.6 mg/lt Μοιραία γιασαλιγκάρια και ασπόνδυλα.
Χρειάζεται άμεση αλλαγή νερού (~30%).
1.0 mg/lt Μοιραία γιασαλιγκάρια και ασπόνδυλα.
Χρειάζεται άμεση αλλαγή νερού (40%-50%).
>=2.0 mg/lt Εξαιρετικά επιβλαβής ποσότητα για ψάρια και φυτά. Μοιραία για οποιαδήποτε μορφή ζωής στο ενυδρείο.
Χρειάζεται άμεση αλλαγή νερού (>50%).
Αν σας άρεσε, μοιραστείτε το!

Leave a Reply