Τεστ ποιότητας νερού NH3-NH4 (αμμωνία)

Sera NH3-NH4 test

Περιλαμβάνει

 1. Ένα μπουκαλάκι 15ml με τον αριθμό 1
 2. Ένα μπουκαλάκι 15ml με τον αριθμό 2
 3. Ένα μπουκαλάκι 15ml με τον αριθμό 3
 4. Ένα χρωματικό διάγραμμα

Διαβαθμίσεις (mg/lt)

a) 0, 0.5, 1, 5, 10
b) 0, 0.5, 1, 2, 5

Οδηγίες χρήσης

 1. Ανακινούμε καλά τα μπουκαλάκια πριν από τη χρήση.
 2. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 3. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 10ml νερού από το ενυδρείο αν πρόκειται για γλυκό νερό, ή με 5ml αν πρόκειται για θαλασσινό.
 4. Ρίχνουμε 6 σταγόνες από το μπουκαλάκι 1 στο δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε το διάλυμα.
 5. Ρίχνουμε 6 σταγόνες από το μπουκαλάκι 2 στο δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε το διάλυμα.
 6. Ρίχνουμε 6 σταγόνες από το μπουκαλάκι 3 στο δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε το διάλυμα.
 7. Περιμένουμε 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα στην γραμμή με τις τιμές a) για γλυκό νερό και b) για θαλασσινό.

Tetra NH3-NH4 test

Περιλαμβάνει

 1. Ένα μπουκαλάκι 15ml με τον αριθμό 1
 2. Ένα μπουκαλάκι 15ml με τον αριθμό 2
 3. Ένα μπουκαλάκι 15ml με τον αριθμό 3
 4. Ένα χρωματικό διάγραμμα

Διαβαθμίσεις (mg/lt)

0, 0.25, 1.5, 3.0, 5.0

Οδηγίες χρήσης

 1. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 2. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 5ml νερού από το ενυδρείο.
 3. Ρίχνουμε 14 σταγόνες από το μπουκαλάκι 1 στο δοκιμαστικό σωλήνα και αναταράσσουμε ελαφρώς.
 4. Ρίχνουμε 7 σταγόνες από το μπουκαλάκι 2 στο δοκιμαστικό σωλήνα και αναταράσσουμε ελαφρώς.
 5. Ρίχνουμε 7 σταγόνες από το μπουκαλάκι 3 στο δοκιμαστικό σωλήνα.
 6. Κουμπώνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με το καπάκι του και αναταράσσουμε ελαφρώς ώστε να διαλυθούν οι σταγόνες.
 7. Περιμένουμε 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα.

Tropic Marin NH3-NH4 test

Περιλαμβάνει

 1. Ένα μπουκαλάκι 9ml με το γράμμα Α
 2. Ένα μπουκαλάκι 9ml με το γράμμα Β
 3. Ένα μπουκαλάκι 8ml με το γράμμα C
 4. Ένα χρωματικό διάγραμμα

Διαβαθμίσεις (mg/lt)

<0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0

Οδηγίες χρήσης

 1. Ανακινούμε καλά τα μπουκαλάκια πριν από τη χρήση.
 2. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 3. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 5ml νερού από το ενυδρείο.
 4. Ρίχνουμε 5 σταγόνες από το μπουκαλάκι A στο δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε το διάλυμα.
 5. Ρίχνουμε 5 σταγόνες από το μπουκαλάκι B στο δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε το διάλυμα.
 6. Ρίχνουμε 5 σταγόνες από το μπουκαλάκι C στο δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε το διάλυμα.
 7. Περιμένουμε 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα.

Aquarium Pharmaceuticals NH3-NH4 test

Περιλαμβάνει

 1. Ένα μπουκαλάκι 37ml με την ένδειξη BOTTLE#1
 2. Ένα μπουκαλάκι 37ml με την ένδειξη BOTTLE#2
 3. Ένα δοκιμαστικό σωλήνα χωρητικότητας 8ml
 4. Ένα χρωματικό διάγραμμα

Διαβαθμίσεις (mg/lt)

0, 0.25, 0.50, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0

Οδηγίες χρήσης

 1. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 2. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 5ml νερού από το ενυδρείο.
 3. Ρίχνουμε 8 σταγόνες από το μπουκαλάκι #1 στο δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε το διάλυμα.
 4. Ρίχνουμε 8 σταγόνες από το μπουκαλάκι #2 στο δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε το διάλυμα.
 5. Περιμένουμε 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα.
Θερμοκρασία
σε oC
Υπολογισμένο επίπεδο
ΝH3-NH4 σε mg/lt
Τιμή pH
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5

 

 

 

 

 

 

Πραγματικό επίπεδο
τοξικού ΝH3 σε mg/lt

20
0.5
0.0002
0.0006
0.0020
0.0062
0.0191
0.0560
1
0.0004
0.0013
0.0040
0.0124
0.0382
0.1120
3
0.0012
0.0038
0.0119
0.0372
0.1146
0.3360
5
0.0020
0.0630
0.0198
0.0620
0.1910
0.5600
25
0.5
0.0003
0.0009
0.0028
0.0089
0.0269
0.0765
1
0.0006 0.0018 0.0057 0.0177 0.0538 1.1530
3
0.0017 0.0054 0.0170 0.0531 0.1614 0.4590
5
0.0029 0.0090 0.0283 0.0885 0.2690 0.7650
30
0.5
0.0004 0.0013 0.0040 0.0124 0.0373 0.1015
1
0.0008 0.0025 0.0080 0.0248 0.0746 0.2030
3
0.0024 0.0076 0.0240 0.0744 0.2238 0.6090
5
0.0040 0.0127 0.0400 0.1240 0.3730 1.0150
Ακίνδυνο
Φθορές σε περίπτωση μακροχρόνιας έκθεσης
Έντονα τοξικό
Αν σας άρεσε, μοιραστείτε το!

Leave a Reply