Τεστ ποιότητας νερού PO4 (φωσφορικά)

Aquarium Pharmaceuticals PO4 test

Περιλαμβάνει

 1. Ένα μπουκαλάκι 37ml με την ένδειξη BOTTLE#1
 2. Ένα μπουκαλάκι 37ml με την ένδειξη BOTTLE#2
 3. Ένα δοκιμαστικό σωλήνα χωρητικότητας 8ml
 4. Ένα χρωματικό διάγραμμα για γλυκό νερό και ένα για θαλασσινό νερό

Διαβαθμίσεις mg/lt

0.0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0

Οδηγίες χρήσης

 1. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 2. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 5ml νερού από το ενυδρείο.
 3. Ρίχνουμε 6 σταγόνες από το μπουκαλάκι BOTTLE#1 στο δοκιμαστικό σωλήνα.
 4. Κουμπώνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με το καπάκι του και αναταράσσουμε για 5 secs ώστε να διαλυθούν οι σταγόνες.
 5. Ρίχνουμε 6 σταγόνες από το μπουκαλάκι BOTTLE#2 στο δοκιμαστικό σωλήνα.
 6. Κουμπώνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με το καπάκι του και αναταράσσουμε για 5 secs ώστε να διαλυθούν οι σταγόνες.
 7. Περιμένουμε 3 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το αντίστοιχο χρωματικό διάγραμμα. Για την ακρίβεια της μέτρησης τοποθετήστε το δοκιμαστικό πάνω στο χρωματικό διάγραμμα.

Sera PO4 test

Περιλαμβάνει

 1. Ένα μπουκαλάκι 15ml με τον αριθμό 1
 2. Ένα μπουκαλάκι 15ml με τον αριθμό 2
 3. Ένα μπουκαλάκι με σκόνη λίγων γραμμαρίων και ένα κουταλάκι
 4. Ένα χρωματικό διάγραμμα

Διαβαθμίσεις (mg/lt)

20+0 ml: 0.1, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0
10+10 ml: 0.2, 0.50, 1.0, 2.0, 4.0
5+15 ml: 0.4, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
2+18 ml: 1.0, 2.50, 5.0, 10.0, 20.0

Οδηγίες χρήσης

 1. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 2. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 20ml νερού από το ενυδρείο.
 3. Ρίχνουμε 6 σταγόνες από το μπουκαλάκι 1 στο δοκιμαστικό σωλήνα.
 4. Ρίχνουμε 6 σταγόνες από το μπουκαλάκι 2 στο δοκιμαστικό σωλήνα.
 5. Ρίχνουμε 1 κουταλάκι σκόνης στο δοκιμαστικό σωλήνα.
 6. Κουμπώνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με το καπάκι του και αναταράσσουμε ελαφρώς ώστε να διαλυθούν οι σταγόνες και η σκόνη.
 7. Περιμένουμε ακριβώς 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα στην κλίμακα 20ml+0ml.
 8. Αν το χρώμα είναι βαθύ μπλε και για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρησή μας, αδειάζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα, τον ξεπλένουμε και τον γεμίζουμε με 15ml νερού από το ενυδρείο και 5ml απεσταγμένο νερό.
 9. Ακολουθούμε πάλι τα βήματα 3-6.
 10. Περιμένουμε ακριβώς 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα στην κλίμακα 15ml+5ml.
 11. Αν το χρώμα είναι ακόμα βαθύ μπλε και για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρησή μας, αδειάζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα, τον ξεπλένουμε και τον γεμίζουμε με 10ml νερού από το ενυδρείο και 10ml απεσταγμένο νερό.
 12. Ακολουθούμε πάλι τα βήματα 3-6.
 13. Περιμένουμε ακριβώς 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα στην κλίμακα 10ml+10ml.
 14. Αν το χρώμα συνεχίζει να είναι βαθύ μπλε και για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρησή μας, αδειάζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα, τον ξεπλένουμε και τον γεμίζουμε με 5ml νερού από το ενυδρείο και 15ml απεσταγμένο νερό.
 15. Ακολουθούμε πάλι τα βήματα 3-6.
 16. Περιμένουμε ακριβώς 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα στην κλίμακα 5ml+15ml.
 17. Αν το χρώμα τέλος, είναι ακόμα βαθύ μπλε και για να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρησή μας, αδειάζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα, τον ξεπλένουμε και τον γεμίζουμε με 2ml νερού από το ενυδρείο και 18ml απεσταγμένο νερό.
 18. Ακολουθούμε πάλι τα βήματα 3-6.
 19. Περιμένουμε ακριβώς 5 λεπτά και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το χρωματικό διάγραμμα στην κλίμακα 2ml+18ml.

Tropic Marin PO4 test

Περιλαμβάνει

 1. Ένα μπουκαλάκι 10ml με το γράμμα Α
 2. Ένα μπουκαλάκι 3ml με το γράμμα Β
 3. Ένα μπουκαλάκι με το γράμμα C
 4. Ένα χρωματικό διάγραμμα για γλυκό νερό
 5. Ένα χρωματικό διάγραμμα για θαλασσινό νερό

Διαβαθμίσεις (mg/lt)

<0.01, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0

Οδηγίες χρήσης

 1. Ξεπλένουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με νερό από το ενυδρείο.
 2. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 5ml νερού από το ενυδρείο.
 3. Ρίχνουμε 10 σταγόνες για θαλασσινό ή 12 σταγόνες για γλυκό νερό, από το μπουκαλάκι Α στο δοκιμαστικό σωλήνα.
 4. Κουμπώνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με το καπάκι του και αναταράσσουμε ελαφρώς ώστε να διαλυθούν οι σταγόνες.
 5. Ρίχνουμε 3 σταγόνες από το μπουκαλάκι Β στο δοκιμαστικό σωλήνα.
 6. Κουμπώνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με το καπάκι του και αναταράσσουμε ελαφρώς ώστε να διαλυθούν οι σταγόνες.
 7. Περιμένουμε 1 λεπτό και συγκρίνουμε το χρώμα του υγρού στο δοκιμαστικό σωλήνα με το αντίστοιχο χρωματικό διάγραμμα. Για την ακρίβεια της μέτρησης τοποθετήστε το δοκιμαστικό πάνω στο χρωματικό διάγραμμα.

Δοκιμή καταλληλότητας του test

Προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι το test μας μετράει καλά και δεν έχει λήξει, μπορούμε να κάνουμε την παρακάτω δοκιμή. Αυτή οφείλει να γίνει όταν κατά τις μετρήσεις μας δεν διαπιστώνουμε κάποια χρωματική αλλαγή στο υγρό. Η πιστότητα του test πρέπει να ελέγχεται όταν μετράμε για συγκεντρώσεις κάτω από 0.1 ppm. Γι’ αυτό το λόγο προσθέστε 3 σταγόνες από το μπουκαλάκι C σε ένα νέο δείγμα. Αν το υγρό πάρει μια πράσινο-μπλε απόχρωση, τότε η πιστότητα του test είναι επιβεβαιωμένη.

Αν σας άρεσε, μοιραστείτε το!

Leave a Reply