Πολύ κατατοπιστικό το άρθρο σου για τα φύκη/άλγες.
Μόνο ένας istellas θα μπορούσε να αναλύσει τόσο διεξοδικά ένα τέτοιο θέμα.
Σε ευχαριστούμε, συνέχισε έτσι να μας προσφέρεις πολύτιμη βοήθεια.