Το άρθρο για τους δίσκους τα σπάει!!!!!
Χρειαζόταν κάτι τέτοιο ειδικά γι’ αυτούς που δεν τα πάνε καλά με τα Αγγλικά!