Λίτρα ενυδρείου (lt)
ml διαλύματος (ml)
Ένωση Ποσότητα ένωσης (gr) Προτεινόμενη τιμή
συγκέντρωσης στο νερό του ενυδρείου (ppm)
Σημείο κορεσμού διαλύματος
(gr ένωσης / 100ml νερού ΑΟ)
 
MgSO4+7H2O Mg: 5-10ppm 29 gr
Προσθήκη 1ml του παραπάνω διαλύματος στο νερό του ενυδρείου θα προσθέσει --- ppm Μαγνήσιο (Mg)
KNO3 K: 10-20ppm, NO3: 10-20ppm 85 gr
Προσθήκη 1ml του παραπάνω διαλύματος στο νερό του ενυδρείου θα προσθέσει --- ppm Κάλιο (Κ) και --- ppm Νιτρικά (ΝO3)
KH2PO4 K: 10-20ppm, PO4: 10-20ppm 15 gr
Προσθήκη 1ml του παραπάνω διαλύματος στο νερό του ενυδρείου θα προσθέσει --- ppm Κάλιο (Κ) και --- ppm Φωσφορικά (PO4)
K2HPO4 K: 10-20ppm, PO4: 10-20ppm 15 gr
Προσθήκη 1ml του παραπάνω διαλύματος στο νερό του ενυδρείου θα προσθέσει --- ppm Κάλιο (Κ) και --- ppm Φωσφορικά (PO4)
K2SO4 K: 10-20ppm 12 gr
Προσθήκη 1ml του παραπάνω διαλύματος στο νερό του ενυδρείου θα προσθέσει --- ppm Κάλιο (Κ)
CaCl2 Ca: 10-30ppm
Προσθήκη 1ml του παραπάνω διαλύματος στο νερό του ενυδρείου θα προσθέσει --- ppm Ασβέστιο (Ca)